Uwaga rolnicy!

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kożuchów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy informujemy, że na podstawie ogłoszonego monitoringu suszy,  dotyczącego Gminy Kożuchów, zwiększył się zakres upraw roślin podlegających szacowaniu szkód.

Na dzień dzisiejszy szacowaniu podlegają straty w uprawach:

Skatepark do końca listopada

Rozstrzygnięto konkurs na budowę skateparku w Podbrzeziu Dolnym.
W dniu wczorajszym, tj. 2 września br., została podpisana umowa z wykonawcą - PPUH UNIBUD, której wartość wynosi 290 277,98 zł.
Realizacja zamówienia obejmuje m.in.: demontaż istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego, wraz z montażem bramy i dwóch furtek; usunięcie starego żywopłotu. Teren zostanie zniwelowany. Będą wytyczone chodniki i wyremontowane schody. Elementy skateparku:
- dwie rampy do nabierania prędkości – Quater Pipe i Bank,
- stół z podjazdami i murkiem – Funbox+Grindbox,

Nowy rok szkolny

1 września br. rozpoczął się rok szkolny 2015/2016. Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek wziął udział w uroczystościach w Szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie. Kierownik Wydziału Społecznego Urzędu Miejskiego Aleksandra Stanisławska uczestniczyła natomiast w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie.

Udany festiwal

Tegoroczna odsłona Henrykowskiego Festiwalu Muzycznego przeszła do historii. W piątek 28 sierpnia br. wirtuoz fletni Pana Helmut Hauskeller  z towarzyszeniem utalentowanego organisty Michała Kocota, wystąpili w kożuchowskim Zamku w porywającym koncercie przed licznie zgromadzoną publicznością.

W programie były utwory dawnych mistrzów i melodie ludowe ze świata.

Zwycięski wieniec

W sobotę 29 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatowe w Kolsku.
Okazały się one szczęśliwe dla Koła Gospodyń Wiejskich w Stypułowie i ich wieńca dożynkowego, który tydzień wcześniej zwyciężył w konkursie wieńców podczas Dożynek Gminnych w Solnikach. Przypomnijmy. Był tak duży, że nie można go było wnieść przez drzwi do kościoła pw. św. Anny w Solnikach.

Drugie miejsce w Kolsku zajął wieniec z Kolska, a trzecie Siedlisko.

Sesja nadzwyczajna

4 września 2015 r. o godzinie 14:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał:

2.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok.

2.2 w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Powiatem Nowosolskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów- Studzieniec”.

3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. w Kożuchowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi przepompowni wody w Broniszowie, w dniu dzisiejszym, tj. 31 sierpnia br. w godz. 16:00-19:00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Broniszów.

Dyżur

2 września br., w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, w godz. 17:00 - 18:00, dyżur będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Jakóbczak i Radny Rady Miejskiej Ireneusz Drzewiecki.

 

Spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo – informacyjne na temat konsultacji przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na Wzgórzach Dalkowskich na lata 2014 – 2020.

Spotkanie odbędzie się w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, w dniu 9 września 2015r. o godz. 10.00.

Uczestnictwo w szkoleniu przybliży Państwu informacje na temat środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o które będą się ubiegać: osoby fizyczne, samorządy, rolnicy oraz przedsiębiorcy.

O granty w przyszłym okresie finansowania można się ubiegać w zakresie:

Badania cytologiczne

W 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Koordynacyjny Programu Populacyjnego Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy wysyła zaproszenia na bezpłatne badania cytologiczne. Pełna lista gabinetów, w których można je wykonać, znajduje się na stronie internetowej www.wok-lubuski.pl. Wymienione są tam dwie placówki na terenie Kożuchowa:

N ZOZ "ARS MEDICA BIS" s.c., ul. Legnicka 19, tel. 607 629 171;

WS SP ZOZ Nowa Sól, ul. Szprotawska 21, tel. 68 355 36 40.

Strony

Subskrybuj Oficjalna strona internetowa miasta Kożuchów RSS
FacebookTab