Otwarty konkurs ofert

Burmistrza  Kożuchowa 21 maja br. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2015 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Poniżej w formie załączników jest dostępne Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.98.2015 w tej sprawie oraz wszystkie niezbędne informacje i formularze. 

Konferencja TPZK

29 maja w kożuchowskim Zamku, w ramach XXXIX Dni Ziemi Kożuchowskiej, odbędzie się konferencja naukowa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. Początek o godz. 10.30.

Turniej karate

W sobotę 23 maja w kożuchowskim Zamku o godz. 10.00 rozpoczną się VIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Kożuchowa.

Wybory do Izby Rolniczej

31 maja br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie w godz. 8.00 - 18.00, odbędą się wybory do Lubuskiej Izby Rolniczej. Z terenu Gminy Kożuchów (Okręg nr 18) będzie wybranych dwóch przedstawicieli do Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 31 w związku z art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz § 1 ust. 5, ust, 6 i ust. 7 uchwały nr X/68/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 kwietnia 2015r.  w sprawie  przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami  Sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice  w przedmiocie  podziału Sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice  ( Dz. Urz. Woj. Lub z 2015r. poz.

Strony

Subskrybuj Oficjalna strona internetowa miasta Kożuchów RSS
FacebookTab