Sesja nadzwyczajna

16 października 2015 r. o godzinie 16:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

   2.1 umowy o partnerstwie oraz udzielenia przez Gminę Kożuchów pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów- Studzieniec".

Dyżur

14 października br., w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, w godz. 17:00 - 18:00, dyżur będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Jakóbczak i radny Ireneusz Drzewiecki.

Pierwszaki z SP nr 2 po ślubowaniu

W dniu dzisiejszym, tj. 9 października br., w kożuchowskim Zamku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie. Od dziś Klasy 1A, 1B i 1C składają się z pełnoprawnych uczniów.

W uroczystościach wziął udział Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, który przekazał prezenty nowym uczniom z SP nr 2 w Kożuchowie.

Strategia Rozwoju Oświaty

W dniu wczorajszym, tj. 06 października br., odbyło się pierwsze spotkanie Burmistrza Kożuchowa Pawła Jagasek z przedstawicielami placówek oświatowych oraz innych instytucji mających styczność z młodzieżą, w sprawie stworzenia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Kożuchów na lata 2016-2021. Uczestnicy  wyrazili zadowolenie z tej inicjatywy, gdyż pozwoli ona postawić szczegółową diagnozę i scharakteryzować edukację w naszej gminie. Gotowa strategia ułatwi także pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty edukacyjne.

Remontują chodnik

Trwa remont chodnika w ciągu ulicy 9 Maja (od strony wschodniej) w Kożuchowie. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie podbudowy, nawierzchni chodnika, zjazdów, wymianę obrzeży chodnikowych i regulację pionową urządzeń podziemnych (studzienki telekomunikacyjne). Koszt prac wynosi 70 tys. zł, a Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ma je wykonać do 31 października br.

Dyżur

07 października br. w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, w godz. 14:00 - 15:00, dyżur będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zieliński.

Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. w Kożuchowie informuje, że w dniu 06-10-2015 r. (wtorek) w godzinach od 05.00 do 17.00 wystąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców miasta Kożuchów oraz Podbrzezia Dolnego, Podbrzezia Górnego, Słociny.

Przerwa związana jest z trwającymi robotami budowlanymi przy modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Spotkanie konsultacyjne

W środę 7 października br., w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, w sprawie opłat za abonament wodno - ściekowy. Początek spotkania o godz. 17.00.

Międzynarodowa Wymiana Młodzieży

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego informuje o otwartym naborze do III edycji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży. Odbędzie się ona w dniach 16 - 29 listopada w Brukseli. Jest to inicjatywa w ramach europejskiego projektu "yBBregions - Youth and Brussels Based" realizowanego przez Urząd Marszałkowski za pośrednictwem BRWL. Projekt jest współfinansowany ze środków wspólnotowego programu "Młodzież w działaniu" na lata 2007 - 2013. Zgłoszenia uczestników do 6 października.

Strony

Subskrybuj Oficjalna strona internetowa miasta Kożuchów RSS
FacebookTab