Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2015 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2015 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2015 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

Sesja Rady Miejskiej

30 stycznia 2015 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.  

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
4. Przyjęcie planów pracy na 2015 rok – podjęcie uchwały w sprawie:
4.1 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok;
4.2 przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok;

Spotkanie i ankieta dla przedsiębiorców

Firma Audit Doradztwo Personalne realizuje projekt badawczy obejmujący diagnozę stanu zasobów ludzkich i edukacji Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz stworzenie planu operacyjnego działań.

W związku z powyższym zapraszamy przedsiębiorców funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego na spotkanie konsultacyjne, mające na celu zebranie informacji i uwag na temat państwa potrzeb i problemów w tym zakresie.

Spotkanie odbędzie się  26 stycznia o godz. 14:30 w Parku Technologicznym Interior, Nowa Sól, Inżynierska 8.

Złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa odbywać się będzie w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2015 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 roku.

Wniosek należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na podany rachunek bankowy lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Kożuchowie w kwietniu 2015 roku.

Gimnastyk - tancerz. Ta sprawność jest już nasza

W ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki uczniowie klas pierwszych zdobywają różne sprawności. Dzieci z klasy pierwszej A ze Szkoły Podstawowej nr 2  ćwiczą wytrwale od września pod czujnym okiem wychowawczyni i nauczyciela wychowania fizycznego. Właśnie zdobyły pierwszą sprawność TANCERZ – GIMNASTYK. Ćwiczenia proponowane przez pana Tadeusza nie były proste. Wielu musiało się zmierzyć ze swoimi słabościami. Skomplikowane i bardzo szybkie kroki krakowiaka nie jednemu zakręciły w głowie, a tańce ze wstążkami często były  „zaplątane i pełne supełków”.

Spotkanie z dyrektorami

21 stycznia, Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, Zastępca Burmistrza Kożuchowa Andrzej Strzymiński oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia Anna Ćwiklik - Kowalska, spotkali się w Urzędzie Miejskim z dyrektorami placówek oświatowych z gminy Kożuchów. Podczas spotkania poruszono i omówiono bieżące sprawy dotyczące oświaty i wychowania na terenie naszej gminy.

Kształtujemy przestrzeń publiczną

Dziesięcioro uczniów klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie uczestniczy w projekcie „Zagospodarowanie przestrzenne dziecinnie proste”. Po wielu godzinach pracy nad różnymi projektami, uczestnicy wiedzą już jaki mają wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej. Zdobytą wiedzę wykorzystują na zajęciach. Wiedzą już jakie elementy zawiera idealna przestrzeń publiczna, chętnie podejmują rozmowy o przestrzeni publicznej.

Strony

Subskrybuj Oficjalna strona internetowa miasta Kożuchów RSS
FacebookTab