Sesja Rady Miejskiej

30 czerwca 2015 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok;

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie

24 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
2.1. przyjęcia Strategii Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego;
2.2. zawarcia przez Gminę Kożuchów  z  gminami:  Nowa Sól – Miasto, Nowa Sól, Otyń, Kolsko  porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania  zadań publicznych z zakresu transportu zbiorowego;
3. Zamknięcie obrad sesji.

Dom Pomocy Społecznej świętował 35-lecie

            W piątek, 19 czerwca, Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek wziął udział w uroczystości 35-lecia Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Pragnę złożyć słowa uznania dla wszystkich dyrektorów i pracowników za wytrwałość, serce  i oddanie z jakimi wykonujecie swoje codzienne obowiązki. W tym podniosłym i uroczystym dniu nie można zapomnieć o mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Na Wasze ręce składam serdeczne życzenia i gratulacje. Bez was Dom nie byłby taki, jak  jest dzisiaj – powiedział podczas oficjalnej uroczystości P. Jagasek.
 

Zagrali dla dzieci z Korony

Dnia 20 czerwca, na stadionie miejskim w Kożuchowie, odbył się turniej piłki nożnej „Gramy dla dzieci z Korony Kożuchów”. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji. Oprócz meczów piłki nożnej, spotkania z żużlowcami Spar Falubaz Zielona Góra, przygotowano m.in. stoiska gastronomiczne, konkursy dla dzieci. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na szkolenie dzieci z Korony Kożuchów.

Organizatorami turnieju byli Akademia Piłkarska Falubaz, MKS Korona Kożuchów, Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek. 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 25 czerwca br., jest ostatnim dniem składania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.


Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR.

Strony

Subskrybuj Oficjalna strona internetowa miasta Kożuchów RSS
FacebookTab