Nowy rok szkolny

1 września br. rozpoczął się rok szkolny 2015/2016. Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek wziął udział w uroczystościach w Szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie. Kierownik Wydziału Społecznego Urzędu Miejskiego Aleksandra Stanisławska uczestniczyła natomiast w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie.

Udany festiwal

Tegoroczna odsłona Henrykowskiego Festiwalu Muzycznego przeszła do historii. W piątek 28 sierpnia br. wirtuoz fletni Pana Helmut Hauskeller  z towarzyszeniem utalentowanego organisty Michała Kocota, wystąpili w kożuchowskim Zamku w porywającym koncercie przed licznie zgromadzoną publicznością.

W programie były utwory dawnych mistrzów i melodie ludowe ze świata.

Zwycięski wieniec

W sobotę 29 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatowe w Kolsku.
Okazały się one szczęśliwe dla Koła Gospodyń Wiejskich w Stypułowie i ich wieńca dożynkowego, który tydzień wcześniej zwyciężył w konkursie wieńców podczas Dożynek Gminnych w Solnikach. Przypomnijmy. Był tak duży, że nie można go było wnieść przez drzwi do kościoła pw. św. Anny w Solnikach.

Drugie miejsce w Kolsku zajął wieniec z Kolska, a trzecie Siedlisko.

Sesja nadzwyczajna

4 września 2015 r. o godzinie 14:00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał:

2.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok.

2.2 w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Powiatem Nowosolskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów- Studzieniec”.

3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" Sp. z o.o. w Kożuchowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi przepompowni wody w Broniszowie, w dniu dzisiejszym, tj. 31 sierpnia br. w godz. 16:00-19:00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Broniszów.

Dyżur

2 września br., w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, w godz. 17:00 - 18:00, dyżur będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Jakóbczak i Radny Rady Miejskiej Ireneusz Drzewiecki.

 

Spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo – informacyjne na temat konsultacji przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na Wzgórzach Dalkowskich na lata 2014 – 2020.

Spotkanie odbędzie się w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, w dniu 9 września 2015r. o godz. 10.00.

Uczestnictwo w szkoleniu przybliży Państwu informacje na temat środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o które będą się ubiegać: osoby fizyczne, samorządy, rolnicy oraz przedsiębiorcy.

O granty w przyszłym okresie finansowania można się ubiegać w zakresie:

Badania cytologiczne

W 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Koordynacyjny Programu Populacyjnego Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy wysyła zaproszenia na bezpłatne badania cytologiczne. Pełna lista gabinetów, w których można je wykonać, znajduje się na stronie internetowej www.wok-lubuski.pl. Wymienione są tam dwie placówki na terenie Kożuchowa:

N ZOZ "ARS MEDICA BIS" s.c., ul. Legnicka 19, tel. 607 629 171;

WS SP ZOZ Nowa Sól, ul. Szprotawska 21, tel. 68 355 36 40.

Emisja obligacji

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XV/109/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Kożuchów.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, zamieszczone są na stronie internetowej

Wyczyszczą rowy

Gminna Spółka Wodna Kożuchów zaprasza do złożenia oferty cenowej na czyszczenie rowów w Sokołowie, Solnikach i Słocinie.

Zadania mają zostać zrealizowane do 16 listopada br.

Poniżej zamieszczamy link do szczegółów oferty, formularza ofertowego i załączników graficznych.

Oferta

Strony

Subskrybuj Oficjalna strona internetowa miasta Kożuchów RSS
FacebookTab